Bayır Diamond Hotel
COVID-19
COVID-19

BAYIR DIAMOND HOTEL HİJYEN KLAVUZU

Bayır Diamond Hotel olarak  otelimizde hijyen ve temizlik standartları ile ilgili olarak uygulanmakta olan prosedürlerimize, Covid-19 Pandemisi nedeni ile; Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Konaklama Sektörü için yayınlamıș olduğu “Covid-19 Yönetimi için Operasyonel Hususlar” adlı yayını, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiye kararları, Turizm Bakanlığı genelgesi ve Yerel sağlık birimlerinin görüș ve önerileri, dikkate alınarak yeni bir takım standartlar ilave edilmiștir. Yașanan pandemi sürecinin hemen bașından itibaren Pandemi İzleme Kurulumuz,gündemi ve gelișmeleri devamlı takip etmektedir. Kurulumuzun tespitleri ve önerileri ile gelișen yeni durumlara göre prosedür ve uygulamalarda gereken revizeler de yapılmaktadır. Ayrıca otelimiz içinde, hızlı ve sağlıklı iletișim sayesinde çabuk karar alınarak, olușturulan eylem planlarını uygulama ile görevli olacak bașkanlığında İșyeri Sağlık ve Güvenlik Komiteleri olușturulmuș ve komite personeline gerekli eğitimler de verilmiștir.

ÇALIȘANLARIMIZ İLE İLGİLİ ÖNLEM VE HİJYEN KURALLARIMIZ

• Çalıșanlarımız ișbașı yapmadan önce genel sağlık taramasından geçirilmekte ve dijital termometreler ile ateș ölçümleri yapılmaktadır. Ateși yüksek ve hastalık ile ilgili bulgulara rastlanan personelimiz iș bașı yaptırılmamaktadır. Kendisini iyi hissetmeyen personelimize ișyerine gelmemeleri ve yapılacak ișlemler konusunda talimat verilmiștir.

• Personel üniformaları sıklıkla değiștirilerek yıkanmakta ve personelimiz ișbașı yapmadan önce dezenfekte uygulamasından geçmektedirler.

• Personel ortak kullanım alanlarında ve geri plandaki çalıșma ünitelerinde yeterli sayıda dezenfeksiyon ünitesi mevcuttur.Her personelimiz hangi departmanda görev yaparsa yapsın ellerini dezenfekte etmekle beraber mutlaka her saatte bir ellerini kuralına göre yıkamak zorundadır.

• Kat hizmetleri, temizlik hizmetleri,yiyecek ve içecek üretim alanlarında ve bulașık hane gibi geri planda çalıșan personelimiz maske ve tek kullanımlık eldiven takmak zorundadır.

• Personel ortak kullanım alanlarında pandemi ve hijyen konularında afișler,broșürler bulunmakta ve bu alanlarda güvenli fiziki mesafe kuralı uygulanmaktadır.

• Her çalıșanımız, misafirlerimiz ileve de kendi aralarındaki ilișkilerinde güvenli fiziki mesafe kuralını bilmekte ve uygulamaktadır. Misafir ile direkt ilișki de bulunan çalıșanlarımız gerektiğinde maske uygulaması yapmaktadırlar.

• Tüm otellerimizde çalıșanlarımız için sertifikalı İș yeri Hekimlerimiz görev yapmaktadır. Olası durumlarda eylem planlarımız mevcuttur.

• Pandemi sürecinin bașlamasından itibaren tüm personelimize, yașanan pandemi ve korunma yöntemleri ile bulașma șartları ile ilgili olarak uzman firma ve sağlık ekipleri tarafından eğitimler verilmiștir ve devamlı tekrarlanmaktadır. Her gün yapılan Operasyon Toplantılarında bu konuların üzerinden devamlı geçilmektedir.

DEZENFEKSİYON İȘLEMLERİ

•Misafir Odaları, Restoranlar, Barlar, SPA ve Sağlıklı Yașam Üniteleri, Oyun Alanları, Genel Mekanlar, Toplantı Odaları, Kongre Salonları ve tüm diğer misafir alanları ile Mutfak Alanları, Personel Kullanım Alanları, ofisler ve depolarımız detaylı bir șekilde, etkileri bilinen ve onaylanan Hidrojen Peroksit bazlı malzeme ile dezenfekte edilmektedir.

• Profesyonel ekipler tarafından yapılan dezenfeksiyon ișlemlerine periyodik olarak devam edilecektir.

• Ayrıca otelimiz bünyesinde olușturulan gezici dezenfeksiyon ekiplerimiz de bu konuda çalıșmalar yapmaktadırlar.

YİYECEK ve İÇECEK ÜNİTELERİMİZ

•Otelimizde belli bir süre için oda kapasitelerimiz tamamı ile kullanılmayacaktır. Bu sayede yiyecek ve içecek ünitelerimiz de gereken güvenli fiziki temas mesafesinin korunmasının sağlanması hedeflenmektedir.

• Otelimizde açık büfe servis sistemimiz bir süreliğine olmayacaktır ve kahvaltı hizmetimiz mümkün olduğu ölçülerde A’lacarte usulü ileservis edilecektir.

• Tüm Yiyecek & İçecek ünitelerimizde masa, sandalye, tabure ve oturum aralıkları, tavsiye edilen güvenli mesafelere uygun olarak düzenlenmiștir. Restoran, bar ve genel mekan büyüklükleri ve kapasiteleri son derece ferah ve yeterli durumdadır.

• Masalarımızda masa örtüsü ve bez peçete kullanılmayacaktır, menaj malzemeleri her kullanımlarından sonra uygun șekilde dezenfekte edilecektir.

• Belli bir süre için restoranlarımızda self servis șeklinde kullanılan çay ve kahve makineleri misafirlerimiz tarafından kullanılamayacaktır.

• Yiyecek & İçecek ünitelerimizde bulașıklar el ile değil, mutlaka bulașık makinesi ile yıkanacakve ortama göre tek kullanımlık malzemeler ile sunumlar yapılabilecektir.

• Yiyecek & İçecek mekanlarının genel temizlikleri ile masa sandalye, tezgah, büfeler ve diğer tüm malzeme ve materyallerin temizlikleri servis bașlangıç ve bitișlerinde usulüne uygun șekilde yapılarak dezenfekte ișlemleri gerçekleștirilecektir.

• Çalıșan bütün personelimiz tek kullanımlık eldiven ve maske kullanacaktır.

GENEL MEKANLAR HİJYEN ve TEMİZLİK KURALLARIMIZ

• Tüm otelimizde kimyasal temizlik ürünleri konusunda uluslararası bilinirlikleri olan Diversey  ile çalıșılmaktadır. Diversey yetkilileri tarafından tüm personelimize düzenli aralıklar ile detaylı eğitimler vermektedirler.Bu sayede temizlik esnasında uygun dozda ve doğru kimyasalların kullanılması sağlanmaktadır. Her alan için uygun temizlik malzemesi ve farklı ekipmanlar ile temizlik ișlemleri sağlanmaktadır.

• Tüm genel alanlarda ve wc’lerde, devamlı dokunulan yüzeyler, kapı kolları, tırabzanlar, asansörler, asansör butonları, lavabolar, bataryalar, pisuvar ve klozetlerin temizliğine her zaman olduğu gibi büyük özen gösterilmekte su ve deterjanla temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmıș çamașır suyu ve klor tabletleri kullanılmaktadır.Tüm bu ișlerde çalıșan personelimiz bu ișlemlerini maske ve tek kullanımlık eldivenler ile yapmaktadır. 

• Tüm genel mekanlarımızda, wc’lerimiz de ve ihtiyaç duyulan her nokta da el dezenfeksiyon aparatı ve üniteleri bulunmakta ve bunların takibi de titizlikle yapılmaktadır.

• Temizlik ve dezenfeksiyon aralıkları sıklaștırılarak hazırlanan detaylı kontrol listeleri vasıtası ile denetlenmektedir.

• Asansörlerimizin kapasite kullanımları aynı anda, sadece bir ailenin üyeleri, aynı gruptan 4 kiși veya birbirini tanımayan maksimum 4 kiși binebilecek șekilde sınırlandırılmıștır. Asansör kullanım talimatları görünür yerlere koyulmuștur.

• Tüm ortak kullanım alanları ve genel mekanlardaki oturma grupları güvenli fiziki mesafeler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiștir.

CHECK-IN ve CHECK-OUT İȘLEMLERİMİZ

•  Siz değerli misafirlerimizin kolay ve hijyenik olarak güvenli bir șekilde otellerimize girișiniz ve çıkıșınız ile alakalı bir takım ilave önlemler alınmıștır.

• Bavullar ve diğer eșyalar, bu konuda gereken eğitimleri almıș olan personelimiz tarafından dezenfekte edilmek sureti ile otelimize alınacak ve misafirlerimizin odalarına güvenli șekilde gönderilecektir.

•  Giriș kapılarımızda bulunan personelimiz vasıtası ile misafirlerimiz ateș ölçümünden geçirilecek ve olumsuz bir durum olması halinde KVKK kanunları gereğince bu durum sadece kendileri ile paylașılarak eylem planlarımız da yazıldığı șekilde gerekenler yapılacaktır.

•  Görevli personelimiz uygulamakta olduğumuz önlem ve aldığımız tedbirleri genel olarak anlatacak, hoșgeldin kolonyası ikram edilecek ve konu ile ilgili olarak yaptırdığımız el broșürleri misafirlerimize verilecektir. Arkadașlarımız sizlere her konuda yardımcı olacak șekilde görevlendirilmișlerdir.

•  Otellerimize giriș ve çıkıșlarda yoğunluk olmamasını sağlayacak tüm tedbirler alınmıș, güvenli mesafe aralıkları gösterilmiș ve beklemek gerektiğinde güvenli dinlenme alanları olușturulmuștur.

•  Kapı kartları misafirlerimiz otele giriș yapmadan önce hazırlanarak dezenfekte edilmiș ve korumalı kılıflarında misafirlerimize güvenli șekilde verilecektir.Gereken belgeleri doldurmak için tarafınıza verilen kalemler özel kılıflarında ve bir kullanımlık șekilde hazırlanmıștır.Tüm giriș kayıt ișlemleri güvenli fiziki mesafe gözönüne alınmak sureti ile gerçekleștirilecektir.

•  Belli limitler dahilinde olmak üzere temassız POS Makinelerimiz kullanılacak ve bu makineler devamlı surette dezenfekte edilecektir.

•  Misafirlerimiz, çabuk, sağlıklı iletișim ve gereken duyurulardan haberdar olabilmek için dilerler ise Mobil Uygulamalarımızı kullanabileceklerdir.

•  Check-in ve Check-out sırasında temas gerektirebilecek tüm ișlemler mutlaka güvenli fiziki mesafe kuralı çerçevesinde ve usulüne uygun șekilde yapılacaktır.

MİSAFİR ODALARIMIZ

• Tüm misafir odalarımızda amacımız sizlerin hijyenik ve tertemiz bir mekanda konaklamalarınızı yapacağınız ortamı sizlere sunmaktır.

• Oda Temizliğinde çalıșan kat görevlisi personel ve idarecilerimiz maske ve tek kullanımlık eldivenler ile çalıșmaktadırlar. Her odanın temizliği sonrasında diğer odanın temizliği bașlamadan eller yıkanarak yeni maske, eldiven ve temizlik bezleri değișikliği yapılmaktadır.

• Oda temizliklerinde etkili dezenfektan etkili Diversy kimyasalları kullanılmaktadır. Eller ile devamlı dokunulan yüzeylere daha çok önem verilmekte, kapı kolları, bataryalar, telefon ahizesi, televizyon kumandası, klima kumandası, aydınlatma anahtarları, su ısıtıcıları, kahve makineleri, minibarlar temizlikleri yapıldıktan sonra ayrıca dezenfekte edilmektedir.

• Keten ve havlu malzemeleri günlük değiștirilmekte ve bunların toplanması veya yayılması sırasında çırpma ve silkeleme ișlemi yapılmamakta bu sayede toz ve partikül olușumuna izin verilmemekte, kirliler ayrı ayrı poșetlenerek toplanmaktadır.

• Kullanılan tüm keten ve havlular 90 derecede ve yeterli sürelerde yıkanmaktadır. 

• Misafirlerimizin günlük kullanımına hazırlanan buklet malzemeleri yerlerine koyulmadan önce dezenfekte edilmekte ve bu ürünlere ek olarak sizlerin kullanımı için ilave el dezenfektanlarımız bu sete dahil edilmiștir.

• Otelimizde minibar ürünlerimiz tedarikçilerden temini sırasında dezenfekte ișleminden geçirilerek teslim alınmakta, güvenli ortamda muhafaza edilmekte ve odalarımıza servis edilmektedir

• Odalarımız temizlik ișlemleri bittikten sonra minimum 1 saat süre ile havalandırılmakta ve rutin olarak ozonlama ișlemine tabi tutulmaktadır.

• Oda kapasite kullanımları titizlikle takip edilerek mümkün olduğu kadar seyrek aralıklarla oda yerleștirilmeleri sağlanmakta ve Check-out yapılan odalarımıza tüm temizlik ve dezenfeksiyon ișlemlerinden sonra belli bir süre yeni misafir alınmamaktadır.

SPA-FITNESS ve SPOR ALANLARIMIZ

• Hamam, Sauna, Masaj alanlarında ve bakım hizmetlerinde son derece hijyenik șartlar olușturulmak sureti ile ve güvenlikleri önceden sağlanmıș veya tek kullanımlık malzeme ve materyaller ile servis verilecektir.

• Uygulamaları yapan tüm personelimiz her uygulama öncesi ve sonrasında kendi kișisel hijyenlerini sağlamak için belirlediğimiz kurallara uymak zorundadırlar ve kuru mekanlarda maske ile çalıșmalarını yapacaklardır.

• Sauna, Hamam ve Buhar odalarımızda kullanım kapasiteleri hijyenik șartlara göre sınırlandırılmıștır.

• Fitness Salonlarımızdaki tüm spor aletleri, makine ve teçhizatlar gerekli uygun mesafelerde tekrar düzenlemiș olup her kullanımdan sonra dezenfeksiyon ișlemleri anında yapılacaktır.

• Giyinme-soyunma odaları, dușlar, WC’lergibi genel mekanlar ve elbise dolap ve anahtarları ile kullanılan havlu, bornoz, peștamal gibi tüm malzemeler güvenli șekilde temizlenerek dezenfekte edilmektedir.

HAVUZ AKTİVİTELERİMİZ

• Kapalı Havuz, șezlong araları güvenli fiziki mesafe kuralına göre seyrekleștirilmek sureti ile yeni düzenler alınmaktadır.Havuz kenarları kapasiteleri son derece yeterli durumdadır.

• Havuz temizlikleri her zaman olduğu gibi herhangi bir hastalığa veya salgına yer vermeyecek kimyasal değerlere uygun șekilde yapılmaya devamedecektir.

• Tüm șezlonglar, șezlong minderleri, havuz malzemeleri günlük olarak gereken temizlik ve dezenfeksiyon ișlemlerinden geçirilmektedir.

• Kapalı Havuz havalandırma sistemlerinin sorunsuz çalıșmaları sağlanmaktadır.


GENEL BİLGİLENDİRMELER

• Dünya çapında yașanan Covid-19 pandemisi nedeni ile olușan olağanüstü durumdan, çabuk șekilde normalleșme sürecine girildiği görülmektedir. Çünkü ülkemizin sağlık sistemleri bu tür durumlar için son derece hazırlıklı ve çok yeterli durumdadır.

• Otelimizin bulunduğu lokasyon merkezidir ve tam teșekküllü sağlık kurumlarına olan ulașımları çok kolaydır. Otelimiz MEDICANA Sağlık Grubu ile ișbirliği yapılmaktadır ve doktor hizmetimiz vardır. Olası vaka durumlarında eylem planlarımız hazırdır. Yapılan tüm ișlem ve uygulamalar detaylı olarak kayıt altına alınmaktadır.

• Siz değerli misafirlerimize sunduğumuz veya da üretimini yapmıș olduğumuz tüm malzeme ve mamullerimiz güvenli tedarikçilerden satın alınmakta ve gereken tüm kontrol ve dezenfeksiyon ișlemlerinden sonra tesisimize kabul edilmektedir. Otelimizde depolanma ve saklanma koșulları ile üretim biçimleri son derece hijyenik ortamlarda yapılmaktadır.

• Tüm bunlara ilave olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkili otoriteleri tarafından belli kriterler kapsamında olușturulmasına karar verilen ve dünyada bir ilk olacak ve Turizm ișletmelerine uluslararası kabul görmüș firmalar tarafından verilecek salgınlarla ilgili Hijyen Sertifikasyon programına desteklerimiz sürmektedir.

• Corona Virüs 2019 (Covid-19)salgınının insandan insana iletimi, enfekte olmuș bir kișiden solunum damlacıkları veya doğrudan temas yolu ile bulașma șeklinde olmaktadır. Bu nedenle konaklama tesislerinde Misafir & Misafir, Misafir & Çalıșan ve Çalıșan & Çalıșan ilișkileri son derece önemlidir. Bayır Diamond Otel olarak bu bilinç ile en hijyenik ve güvenli șekilde hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Each of our guest rooms feature a private bath, wi-fi, cable television and include full breakfast.

Reservation

444 0 757

Call us, it's toll-free.

Bayır Diamond Hotel

Rezervasyon Formu