Bayır Diamond Hotel
Şems-İ Tebrizî Camii ve Türbesi
Şems-İ Tebrizî Camii ve Türbesi

Şerafettin Camii kuzeyinde eskiden mezarlık olan Şems Parkı’nın içinde yer alır. Bugünkü yapı 1510 yılında Abdürrezzakoğlu Emir İshak Bey tarafından mescidle birlikte elden geçirilmiş ve genişletilmiştir. İlk yapının 13. yüzyılda yapıldığı ileri sürülmektedir. Ancak kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.

Cami bölümüyle bitişik durumda, içten tavanlı dıştan sekizgen tambur üzerine piramidal külâhla örtülüdür. Eyvan şeklinde olan türbe mescide kalem işi süslenmiş ahşap Bursa kemeriyle açılır. Diğer yönlerde biri altta, diğeri üstte olmak üzere ikişer penceresi vardır. Türbenin duvarlarında herhangi bir bezeme yoktur.

Tavanı geometrik motiflerle bezenmiştir. Üzeri örtülü sandukanın altında önceleri kuyu bulunduğu söyleniyorsa da araştırmalar neticesinde burasının kuyu değil mumyalık olduğu anlaşılmıştır.

Gövdesi taştan tambur ve külâhı ise tuğladan yapılan türbe 1977 yılında tamiri sırasında orjinalliğini biraz kaybetmiştir.

Each of our guest rooms feature a private bath, wi-fi, cable television and include full breakfast.

Reservation

444 0 757

Call us, it's toll-free.

Bayır Diamond Hotel

Rezervasyon Formu