Bayır Diamond Hotel
Selimiye Camii
Selimiye Camii

Mevlâna Dergâhı’nın batısında inşaatına Sultan Selim II'nin şehzadeliği zamanında başlanmış (1558-1567) arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarîsinin Konya'daki en güzel eserlerindedir. Kuzeyinde altı sütuna istinat ettirilmiş yedi kubbeli son cemaat yeri ve mermer söveli geçme basık kemerli cümle kapısı mevcuttur. Ahşap kapı kanatlarından sağdakinde "Mescitte Mümin, suda balık gibidir."ibareleri mevcuttur. Son cemaat yerinin sağ ve solunda tek şerefeli iki minaresi vardır

Each of our guest rooms feature a private bath, wi-fi, cable television and include full breakfast.

Reservation

444 0 757

Call us, it's toll-free.

Bayır Diamond Hotel

Rezervasyon Formu