Bayır Diamond Hotel
Nasreddin Hoca Türbesi
Nasreddin Hoca Türbesi

Aynı adı taşıyan mezarlığın içindedir. Günümüze kadar büyük değişiklikler geçiren türbe iki bölümden oluşur. Dışta, on iki desteğe oturan revak tipinde bölüm, içte ise, altı silindirik sütuna oturan, üzeri kubbe ile örtülü baldaken bölüm bulunur. Mezar iç bölümün ortasındadır. Dıştaki bölümün üzerinde metal levhalarla kaplı piramidal külah yükselir. Bugünkü haline en yakın onarım II. Abdülhamit zamanında yapılmıştır.

Each of our guest rooms feature a private bath, wi-fi, cable television and include full breakfast.

Reservation

444 0 757

Call us, it's toll-free.

Bayır Diamond Hotel

Rezervasyon Formu